Kde se těží plyn dopravovaný do České republiky

Největší podíl na dodávkách do Německa má plyn z Norska, odkud přiteklo přes 49% veškerých dodávek. Další objem tvoří dodávky zkapalněného zemního plynu LNG z Belgie (27%) a dále z Holandska 22%, tento zkapalněný plyn pochází z naležišť v Spojených státech a Kataru.

Kde se těží plyn dopravovaný do České republiky

Norské plynové pole Heimdal

Pobřežní pole zemního plynu v Severním moři, které se nachází asi 200 kilometrů severozápadně od Stavangeru v Norsku. Hloubka je přibližně 2 100 metrů (6 900 stop). Vytěžitelné zásoby činí 44 miliard kubických metrů. Celkový objem zpracovaného plynu v Heimdal Gas Center představuje asi 15–20 % celkového norského exportu plynu.

Plyn z tohoto pole je dopravován do Evropy plynovodem Europipe I.

Norské plynové pole Sleipner

Plynové pole je v Severním moři, asi 250 kilometrů západně od Stavangeru v Norsku, skládá se ze čtyř plošin. Pole produkuje zemní plyn a lehké ropné kondenzáty z pískovcových struktur asi 2 500 metrů pod hladinou moře. Vytěžitelné zásoby plynového pole cca 50 miliard metrů krychlových zemního plynu.

Plyn z tohoto pole je dopravován do Evropy plynovody Europipe II a Zeepipe.

Plyn ze Spojených států

Ložisko Marcellus v Pensylvánii

Jedno z největších ložisek břidlicové plynu ve Spojených státech, podle odhadů obsahuje 100 miliard kubíků zemního plynu. Růst produkce zemního plynu vedl k výraznému poklesu cen zemního plynu v USA.

Plynové pole Barnett Shale v Texasu

Jde o ložisko s největší vytěžitelnou zásobou zemního plynu ze všech pobřežních nalezišť zemního plynu ve Spojených státech. Odhady hovoří až o 850 miliardách kubíků zemního plynu, na druhou stranu není plyn snadno těžitelný vzhledem k velmi neprostupné břidlici.

Dopravu plynu do Evropy ze Spojených států se do Evropy zajišťují LNG tankery, které plyn přečerpávají v LNG terminálech do velkokapacitních zásobníků.

Severní plynové pole v Kataru

S celkovým množstvím více než 30 bilionů kubíků vytěžitelného plynu je považováno za největší samostatný nesouvisející zásobník plynu na světě. Rozkládá se na ploše 6 000 kilometrů čtverečních, což odpovídá zhruba polovině rozlohy státu Katar.

Export plynu z Kataru zajišťuje velkokapacitní LNG terminál Ras Laffan III. Dopravu plynu do Belgie a Holandska zajišťují LNG tankery.

Co dalšího ohledně ceny plynu na burze chcete vědět?